Różnice pomiędzy bezczynszowym korzystaniem a umową dzierżawyOdrębny typ umowy stanowi umowa w której jedna ze stron oddaje drugiej stronie nieruchomość rolną w bezczynszowe używanie z prawem do pobierania pożytków. W zamian druga strona będzie jedynie zobowiązana do płacenia podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub posiadaniem gruntów.

Do tego typu umów stosować należy odpowiednio przepisy o umowie dzierżawy. Jednakże z racji tego, że w omawianej umowie, jedyne korzyści odnosi prowadzący gospodarstwo rolne, który nie musi nic płacić właścicielowi, przy zakończeniu umowy nie może on dochodzić zwrotu nakładów poczynionych na pozostawione zasiewy.

Umowy o bezczynszowe korzystanie z gospodarstwa rolnego zawartej na czas oznaczony nie można wypowiedzieć z zachowaniem ustawowych terminów dzierżawy. Strony mogą ewentualnie przewidzieć taką możliwość w postanowieniu umownym.

W przypadku, gdy po zakończeniu stosunku bezczynszowego użytkowania posiadacz nieruchomości rolnej odmawia jej zwrotu, obowiązuje roczny termin przedawnienia roszczeń właściciela o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości. Przy czym termin ten liczyć się będzie dopiero od dnia jej zwrotu.

Bezczynszowe korzystanie z nieruchomości rolnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *