Prawidłowe postępowanie z przedmiotem dzierżawyDzierżawca korzystając z przedmiotu oddanego do korzystania na podstawie umowy dzierżawy powinien postępować zgodnie z przeznaczeniem rzeczy. Przy czym przyjmuje się, że zmiana przeznaczenia w przypadku gospodarstw rolnych nie następuje np. w wyniku zmiany produkcji zwierzęcej na roślinną, gdy nastąpiło to bez potrzeby przebudowy budynków gospodarczych. W odniesieniu do przedsiębiorstwa dopuszczalna jest zmiana profilu produkcji czy usług, które nie wymaga zmiany urządzeń i maszyn.

Ograniczenia możliwości dowolnej zmiany przeznaczenia przedmiotu dzierżawy ma przede wszystkim na celu ochronę interesów majątkowych wydzierżawiającego i niepogorszenie stanu przedmiotu dzierżawy.

Dzierżawca powinien także postępować zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki. Będą na nim więc spoczywać w tym względzie surowsze obowiązki niż np. na najemcy. Wymóg postępowania zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki może być różnie interpretowany i konkretyzuje się dopiero w określonych dziedzinach działalności gospodarczej. Będzie inaczej rozumiany w przypadku dzierżawy przedsiębiorstwa usługowego, a odmiennie w przypadku gospodarstwa rolnego.

Problem może powstać sytuacja w której dzierżawca stanie przed koniecznością postępowania zgodnie z wymaganiami gospodarki, które wymagają zmian przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. Przyjmuje się na ogół, że nawet w takiej sytuacji, wszelkie zmiany wymagają zgody wydzierżawiającego.

W konsekwencji samowolnych zmian przeznaczenia rzeczy, powodujących straty lub pomniejszające jej wartość, lub nie zachowania wymogów prawidłowej gospodarki, dzierżawca naraża się na wypowiedzenie umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim bezskutecznym upomnieniu.

Sposób korzystania z przedmiotu dzierżawy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *