Dzierżawca nie może bez zgody wydzierżawiającego oddać przedmiotu dzierżawy innej osobie. Zakaz podzierżawy bez zgody wydzierżawiającegoZakaz ten dotyczy zarówno przekazywania bezpłatnego jak i oddawania w odpłatną poddzierżawę. Obowiązuje tym przypadku inne rozwiązanie niż ma to miejsce w przypadku najmu, gdzie o ile w umowie nie jest to wyraźnie zabronione, rzecz najęta może być oddana w używanie lub podnajem osobie trzeciej.

Odmienna regulacja umowy dzierżawy wynika z jej gospodarczej funkcji związanej m.in. z prawem pobierania pożytków. W celu osiągania zysków dzierżawca bardzo często musi inwestować w rzecz, w celu faktycznego osiągania pożytków. Dlatego też w szczególny sposób chronione są jego interesy, zwłaszcza stabilność łączącej go z wydzierżawiającym umowy oraz jej długotrwałości.

Od tej zasady wprowadzone są jednak pewne wyjątki, takie jak na przykład w przypadku poddzierżawy. Przewidziany zakaz samowolnej poddzierżawy oparty jest na założeniu istnienia osobistego zaufania wydzierżawiającego do dzierżawcy.

Jeżeli chciałbyś zdobyć więcej informacji, mogę polecić Ci zapoznanie się z treścią wpisu dotyczącego podnajmu lokalu użytkowego. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że do umowy dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umowy najmu. W konsekwencji zasady dotyczące podnajmu lokalu użytkowego powinny być wzięte pod uwagę także w przypadku umowy dzierżawy.

Prawo do poddzierżawy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *