Poprzez dokonanie poddzierżawy bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca naraża się na wypowiedzenie umowy dzierżawy. Następuje to ze skutkiem natychmiastowym, czyli wydzierżawiający będzie mógł tego dokonać bez zachowania terminów wypowiedzenia. Uprawnienie to przysługuje niezależnie czy strony zawarły tego typu postanowienie umowne.

Możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia wynika wprost zWypowiedzenie umowy dzierżawy za poddzierżawę bez zgody ustawy, a jego skuteczność jest uzależniona jedynie od spełnienia ustawowo określonej przesłanki, czyli naruszenie zakazu poddzierżawiania przez dzierżawcę przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego.

Wydzierżawiający może skorzystać z przysługującego mu w takim przypadku prawa wypowiedzenia od razu, lub dopiero po jakimś czasie (na przykład dwóch miesiącach) od uzyskania informacji o samowolnej poddzierżawie. Nie można od razu przyjmować, że akceptuje taki stan rzeczy, przy czym wypowiedzenie z powodu poddzierżawy powinno nastąpić w rozsądnym terminie .

Skorzystanie przez wydzierżawiającego z przysługującego mu prawa wypowiedzenia oraz dochodzenie odszkodowania za okres w którym dzierżawca dalej korzystał z przedmiotu dzierżawy nie jest uznawane za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem przysługującego mu prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

Skutki poddzierżawy bez zgody wydzierżawiającego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *