Pomimo wygaśnięcia umowy dzierżawy uprawnienia poddzierżawcy dalej pozostają w mocy. Umowa poddzierżawy, nawet jeśli została zawarta bez wymaganej zgody wydzierżawiającego pozostaje ważna. Wynika to z ochrony interesu poddzierżawcy, który nie powinien ponosić konsekwencji niewłaściwego działania dzierżawcy, a ściślej jego zaniechania.

Ważność umowy poddzierżawyDochodzi więc do usunięcia „środkowego ogniwa”, jakim jest dzierżawca. Tym samym trwająca nadal umowa poddzierżawy wiąże wydzierżawiającego z pierwotnym poddzierżawcą i podlega takim samym regulacjom jak umowa dzierżawy.

Jeżeli w wyniku zmiany kontrahenta wydzierżawiający poniósłby jakiekolwiek szkody, może on dochodzić swoich roszczeń przeciw pierwotnemu dzierżawcy w ramach odpowiedzialności kontraktowej.

Skutki wypowiedzenia umowy dzierżawy dla poddzierżawcy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *