Podobnie jak w przypadku umowy poddzierżawy, zgoda wydzierżawiającego jest wymagana w przypadku, gdy dzierżawca chciałby z uczynić z przysługującego mu prawa używania przedmiotu dzierżawy wkład do spółki – na przykład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Konsekwencją dokonania wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (albo innej spółki) bez takiej zgody jest możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy przez wydzierżawiającego Prawo do używania przedmiotu dzierżawy przez wspólników spółki(przy czym zgoda może wynikać już z ustalonego w umowie dzierżawy sposobu korzystania z przedmiotu dzierżawy).

W razie wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (albo innej spółki) określonej rzeczy tylko do używania wszyscy wspólnicy spółki nabywają w stosunku do niej prawo, którego treścią jest możliwość korzystania z niej w zakresie odpowiadającym celom spółki, na przykład zbudowaniu na oddanym gruncie pawilonu handlowego, a następnie prowadzeniu w nim sklepu.

Wniesienie praw z umowy dzierżawy jako wkładu do spółki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *