wezwanie do zapłaty czynszuBrak terminowej zapłaty czynszu może mieć dla dzierżawcy poważne skutki w postaci wypowiedzenia umowy dzierżawy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Może to nastąpić w przypadku zalegania z czynszem za co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe. Przy czym, jeżeli czynsz płatny jest rocznie, umowę dzierżawy będzie można wypowiedzieć w przypadku, gdy dzierżawca będzie zalegać z zapłatą przez ponad trzy miesiące.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy powinno zostać poprzedzone wezwaniem dzierżawcy do zapłaty zaległego czynszu w terminie trzech miesięcy. Jednakże dopuszczalne jest, aby strony w umowie dzierżawy wyłączyły obowiązek udzielenia dzierżawcy dodatkowego terminu.

Zwłoka w zapłacie czynszu dzierżawnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *