Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest (w braku odmiennej umowy) zwrócić przedmiot dzierżawy. Roszczenie o zwrot przedmiotu dzierżawy po zakończeniu dzierżawy wynika bezpośrednio z zawartej umowy dzierżawy, a nie z prawa własności.

Zwrot powinien nastąpić w takim stanie, w jakim przedmiot powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy. Ponadto stan przedmiotu dzierżawy nie może być pogorszony i musi być zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

Obowiązek zwrotu przedmiotu dzierżawy w odpowiednim stanieW przypadku dzierżawy nieruchomości gruntowej, gdzie zgodnie z pozwoleniem na budowę postawiono murowany pawilon o sporej wartości, trudno byłoby na przykład uznać za zgodne z wymogami prawidłowej gospodarki jego zburzenie, gdyż stanowiłoby to niewątpliwie pogorszenie stanu nieruchomości.

Dzierżawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za wszelkiego typu pogorszenie wynikające z prawidłowego używania przedmiotu dzierżawy.

Zwrot przedmiotu dzierżawy po rozwiązaniu umowy dzierżawy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *